Danh lam thắng cảnh

TRA CỨU ĐIỂM THI

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tap_tinh_di_cu_cua_dong_vat__YouTube.flv Su_dung_BDTD_trong_day_hoc.flv IMG_7882.jpg IMG_7864.jpg IMG_7863.jpg IMG_7855.jpg IMG_0412.jpg IMG_0403.jpg IMG_03941.jpg IMG_2360.jpg IMG_2350.jpg IMG_2339.jpg IMG_7763.jpg IMG_7764.jpg IMG_7760.jpg IMG_77321.jpg IMG_1942.jpg IMG_1934.jpg IMG_5676.jpg IMG_5666.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TRANG LIEN KET

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

  Chào mừng thầy cô xem trang của : Trường THCS Võ Nguyên Giáp Quí vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải các tư liệu của thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E-learning

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:55' 06-01-2016
  Dung lượng: 22.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  SCHOOL YEAR: 2014 – 2015
  DISIGNER: TRAN QUOC TUAN
  VO NGUYEN GIAP SECONDARY SCHOOL
  WELCOME TO PROVINCICAL TALENTED TEACHERS WITHIN THE SECONDARY LEVEL

  A
  R
  D
  U
  N
  O
  T
  H
  E
  H
  O
  U
  S
  E
  KEY WORD
  A
  R
  D
  U
  N
  O
  T
  H
  E
  H
  O
  U
  S
  E
  RULES OF THE GAME:
  We divided the class into two groups: Group A and Group B:
  Students can choose any of the questions in six sentences. Each question with a photo to suggestions and questions.
  After opening the question in 10 seconds of students in the group do not have the answer, the right answer will move to other groups. if students correctly answered the question 10 points.
  KEYWORDS: If a team gets to guess the right keywords will get 40 points. if wrong, they will not be playing next. GOOD LUCK TO YOU.
  Game : Crossword
  GROUP A:
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  GROUP B:
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  What is this?
  This is school
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  What is this?
  This is hospital
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  What is this?
  This is temple
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  What is this?
  This is factory
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  What is this?
  This is stadium
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  What is this?
  This is restaurant
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  UNIT 6: PLACES
  C. Around the house
  C1-C2
  New words:
  in front of (pre)
  behind (pre)
  to the left of (pre)
  well (n)
  to the right of (pre)
  mountain (n)
  Eg: To the left of the house
  Eg : In front of the house
  ở phía trước
  phía sau
  bên trái
  bên phải
  núi
  cái giếng
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions


  Look at the house
  In front of the house,
  there is a big yard.
  Behind the house,
  there are tall trees.
  Behind the tall trees,
  there are mountains.
  To the left of the house,
  there is a well.
  To the right of the house,
  there are flowers.
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions
  Listen and repeat after the tape
  Read the passage
  Look at the house
  In front of the house, there is a big yard.
  Behind the house, there are tall trees.
  Behind the tall trees, there are mountains.
  To the left of the house, there is a well.
  To the right of the house, there are flowers.
  60
  59
  50
  52
  51
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  48
  49
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  TIME OFF
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions
  Questions
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions
  a. Where is the yard?
  e. Where are the flowers?
  d. Where is the well?
  c. Where are the mountains?
  b. Where is the tall trees?
  f. Where is the house?
  Answers
  a. The yard is in front of the house
  b. The tall trees are behind the house
  c. The mountains are behind the tall trees
  d. The well is to the left of the house
  e. The flowers are to the right of the house
  f. The house is between the well
  and the flowers
  in front of
  behind
  to the left of
  to the right of
  a. ............the house, there is a tree.
  b. There are flowers ..........the house.
  c. ........... the house, there are flowers.
  d. The well is ............ the house.
  Look at the picture and complete the sentences:
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  TIME OFF
  A
  B
  A
  B
  A
  B
  b. Which is Lan’s house?
  a. Which is Ba`s house?
  c. Which is Tuan`s house?
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions 2. Listen and find the right house. Then write the three houses in your book
  There are flowers in front of the house
  There is tall tree to the right of the house
  There is a well to left of the house and there are flowers to the right of the house
  Look at the house and describe
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions 2. Listen and find the right house. Then write the three house in your book
  In front of my house, there is/are…………. .
  Behind my house, there ……………..
  To the left of ………………..
  To the right of ……………….
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions 2. Listen and find the right house. Then write the three house in your book
  Describe your house
  UNIT 6: PLACES C. Around the house (C 1, 2) 1. Listen and read. Then ask and answer the questions 2. Listen and find the right house. Then write the three house in your book
  Homework:
  Learn by heart all new words
  Write a short paragraph about your house
  Prepare unit 6: C4,5
  THANKS FOR YOUR ATTENTION

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Truyện Cười

  Xem truyện cười